Velkommen til grillaften

Viborg Bådelaug vil gerne invitere medlemmer, familie og venner til grillaften den sidste fredag i måneden. Første gang fredag den 31. maj kl. 17.00. Bådelauget sørger for grillkul, og du medbringer selv kød, pølser mv. Du kan købe vand og øl i klubhuset. Arrangementet gennemføres uanset vejret.

Kalenderen 2024

Lørdag den 16. marts kl. 12.00 til 14.00: Standerhejsning. Kun for medlemmer. Husk tilmelding, hvis du vil have smørrebrød.

Mandag den 22. april: Sidste frist for søsætning. Herefter afgift for sen søsætning. Pladsen skal være ryddet for både og trailere.

Lørdag den 27. april kl. 9.30 til 13.00: Medlemsdag – aktivitetsdag. Giv en hånd til dit bådelaug, og hjælp med at vedligeholde hus og plads. Kom forbi og tag familien og et par arbejdshandsker med. Husk venligst tilmelding, hvis du vil have morgenbrød og smørrebrød.

Fredag den 31. maj kl. 17.00: Grillaften. Kom til grill, snak og hygge i dit bådelaug. Du medbringer familien, mad, drikke og grillkul.   

Onsdag den 19. juni kl. 16.15: Teltet skal rejses og indrettes. Du er meget velkommen til at give en hånd med.

Søndag den 23. juni kl. 18.00: Sct. Hans arrangement med festivitas og levende musik i teltet. For medlemmer og familie. Læs mere i bladet og på facebook og hjemmesiden. Husk venligst tilmelding, så vi kan opstille nok stole og borde.

Fredag den 28. juni kl. 17.00: Grillaften. Kom til grill, snak og hygge i dit bådelaug. Du medbringer familien, mad, drikke og grillkul.

Fredag den 26. juli kl. 17.00: Grillaften. Kom til grill, snak og hygge i dit bådelaug. Du medbringer familien, mad, drikke og grillkul.

Lørdag den 17. august: kl. 10.00: Motoraktivitet for medlemmer, familie og venner. Hvordan går det med planerne for det gamle vandværk? Og hvordan går det med Viborg Varmes nye store varmepumpesystem med grundvand og søvand? Foredrag i klubhuset og i det gamle vandværk. Husk venligst tilmelding, hvis du vil have kaffe mv.

Fredag den 30. august kl. 17.00: Grillaften. Kom til grill, snak og hygge i dit bådelaug. Du medbringer familien, mad, drikke og grillkul.  

Lørdag den 21. september kl. 9.30 til 13.00: Medlemsdag – aktivitetsdag. Giv en hånd til dit bådelaug, og hjælp med at vedligeholde hus og plads. Kom forbi og tag familien og et par arbejdshandsker med. Husk venligst tilmelding, hvis du vil have morgenbrød og smørrebrød.

Tirsdag den 15. oktober kl. 19.00: Bestyrelsesmøde. Planlægning af standerstrygning og generalforsamling mv.

Lørdag den 26. oktober kl. 12.00 til 14.00: Standerstrygning og generalforsamling. Kun for medlemmer. Husk tilmelding til smørrebrød.  

Søndag den 3. november fra kl. 10.00: Fælles optagning af både. Vi hjælper hinanden. Herefter må der kun være begrænset bilkørsel på pladsen, fordi græsset er meget vådt og blødt.

Gravearbejde ved bådelauget

Gravearbejde på Viborg Bådelaugs plads fra onsdag den 7. juni til mandag den 19. juni.

Viborg Varme og deres brøndborer vil nedgrave nye rør og kabler fra de to gamle vandværksboringer på bådelaugets plads og hen til det gamle vandværk. Der vi i perioder være spærret for kørsel med biler. De har lovet at alt, undtaget græsset, vil være reetableret den 19. juni. Således kan vi forberede sankthansaften med telt mv. i fred og ro. Om nødvendigt vil Viborg Varme sørge for køreplader på de steder, hvor der har været udgravet. 

Sct. Hans Aften 2023 i bådelauget

Fredag den 23. juni kl. 18.00: Sct. Hans arrangement med festivitas og levende musik. For medlemmer og familie. Husk venligst tilmelding, så vi kan opstille nok stole og borde.

Grillen er klar kl. 18.00 Og senere er der levende musik og sang – og måske en festlig tale ved bålet.

Arrangementet er fredeligt og børnevenligt.

Standerhejsning og sæsonstart 2023

Standerhejsning og sæsonstart 2023

Lørdag den 25. marts 2023 kl. 12.00 afholder vi standerhejsning og sæsonstart (venligst kun) for medlemmer. Der bliver både standerhejsning, musik, sang og tale(r)…  🙂

Efter standerhejsningen spiser vi smørrebrød i klubhuset, så husk tilmelding , hvis du vil have smørrebrød.