Velkommen til Viborg Baadelaug

*Aflysning*

Midsommerarrangement tirsdag den 23. juni.

Vi ville gerne have genoptaget den gode tradition med at holde sankthansaften ved bådelauget. Desværre er coronavirussen ikke tilstrækkeligt under kontrol til, at vi mener det er risikofrit at holde et fælles arrangement. Derfor har vi besluttet at aflyse i år og udskyde det til næste år. Medlemmerne er selvfølgelig som altid velkomne til at opholde sig på pladsen også denne aften, såfremt alle overholder de gældende Covid-19-retningslinjer, men der vil altså ikke være arrangeret noget fælles fra bestyrelsens side.
Glædelig midsommer!

Baadelauget har til formål at skabe bedst mulige forhold for medlemmerne og deres både, samt varetage medlemmernes fælles interesser. I bådelauget optager vi personer, der har båd eller interesserer sig for både, kajakker, kanoer, joller mv.

Viborg Baadelaug blev grundlagt i 1957 og er beliggende ved bredden af Nørresø ved Sct. Kjeldsgade 23 f.

Indmeldelse i Viborg Baadelaug kan ske ved henvendelse til formanden Ole Rahn.
Tlf.: 26838352 eller email: formand@viborgbaadelaug.dk

Kontakt vedrørende hjemmesiden: web@viborgbaadelaug.dk